Az istállók különböző rendszerűek lehetnek.

A futóistállókat csikók és ménesi kancák tartására használják, a hobbiló tartásnál nem jellemző. Kifejezetten jó megoldás viszont, ha néhány csikót szeretnénk felnevelni. Ehhez azonban megfelelő méretű terület, lehetőleg legelő vagy nagy karám is tartozzon.

A futóistálló egyik hosszanti oldalának mindkét végén célszerű egy nagy méretű, állandóan nyitva lévő ajtót (vagy csak az ajtónyílást) kialakítani. Ennek célja, hogy a rangsorviták során a megszorított gyengébbnek legyen lehetősége kitérni, ne tudja a többi a sarokba szorítani.

Futó- vagy állásos istálló, esetleg angol box?

A hagyományos állásos istálló sem ideális a családi lovak tartására. Az állásos istállók nagyon jól megfeleltek azokban az időkben, amikor a lovat még nap mint nap komolyan munkáltatták valamilyen formában, és az istállóban töltött ideje a pihenést szolgálta. Emellett volt az istállónak személyzete, aki baj esetén azt orvosolni tudta.
Ezzel szemben azoknak a lovaknak, amelyek keveset dolgoznak (időben is és fizikai terhelés tekintetében is), az állás nem a legszerencsésebb megoldás, mert a pihent állat könnyen léphet kötélbe, léphet át a streifán, szakíthatja el a kötelet vagy a kötőféket, emellett még arra a minimális mozgásra sincs lehetősége, amit egy box lehetővé tesz.

(Ha szükségből mégis állásban, kötve tartjuk a lovat, semmiképpen sem szabad láncra kötni, mert belelépés esetén komolyabb sérüléseket tud okozni, és késsel nehéz elvágni.)

A család számára tartott lónak mindenképpen a box kialakítását javaslom. Ennek minimális mérete 3×3 m, de a 4×4 m-es box az igazán kellemes a lónak. Ez persze attól is függ, hogy mennyi időt tölt a boxában.

Egyre elterjedtebb megoldás – szilárd meggyőződésem, hogy a lovak nagy örömére – az angol box. Ez tulajdonképpen egy, illetve sorban több egymás mellé épített boxból álló épület, melynél a boxok ajtaja egyenesen a szabadba nyílik. Természetesen célszerű a box előtt egy szélesebb, kb. 2 m-es ereszt kialakítani, ahová akár a ló is be tud húzódni, ha a box a karámra nyílik, de alkalmas arra is, hogy a szükséges lóápolást, körmözést, nyergelést ott végezzük el.

Az a jó megoldás, ha ehhez a boxhoz vagy boxsorhoz folyamatosan kapcsolódik az abrakos, a nyerges öltözővel, és a szénatároló. A boxok fölött a padláson célszerűen lehet szénatárolót vagy szalmatárolót építeni. A boxokat úgy célszerű kialakítani, hogy az ajtók dél felé nyíljanak.

Novotni Péter: Lótartás a családban (Gazda Kiadó)