in

A ló koráról valóban árulkodik a fogazata?

Lovaknál fogas kérdés a kormeghatározás.
A ló adásvételekor az életkor meghatározásának igen fontos szerepe van.

Háromféle gyakorlata van az életkor felderítésének.

A törzskönyvezett, ellenőrzött egyedek ellenőrzési papírjai az életkort hivatalos bizonylatképpen tüntetik fel. Sőt a születési dátum két utolsó számjegye a lovon, a csikón be is van sütve.

Bizonyos külső jelek elárulják a csikó, a ló hozzávetőleges korát. A szopós csikó feje burkolt, törzse rövid, végtagjai aránytalanul hosszúak, farka rövid, hullámos szőrű. Testét tompa fényű, finom, puha, pelyhes szőr fedi.

A növendék teste aránytalan (nem a megszokott lóformát mutatja). Törzse rövid, lába hosszú, túlnőtt, vagyis rendszerint a farbúb magasabb, mint a mar. Ha viszont növendékkorban arányos testű a csikó, akkor bizonyára nem lesz nagy ló, hanem arányos, de kicsi marad. A növendék csikó bírálatával nagyon kell vigyázni, nehogy olyan hibának vélt ismérv alapján marasztaljuk el a csikót, amely később magától helyrejön. Ahogy korosodik a csikó, úgy nyúlik, mélyül s végül szélesedik a törzse.

Az öreg lovon az elhasználódás jelei látszanak: hámtörések, sebzések, végtag-meghibásodások, rokkantság. A vakszem beesett, őszes szőrszálak jelennek meg rajta, a koponya megnyúlik.

A kormeghatározáshoz viszonylag pontos adatokat szolgáltatnak a fogak, de tudni kell, hogy a fogak állapotát, rajzolatát hamisítani lehet. Ezért kell pontosan tudni a fogak jeleit, hogy több jel összesítésén nyugodjon döntésünk, mert mindet hamisítani nem lehet. A szabálytalan záródású fogsor alkalmatlan a kormeghatározásra. Az ilyen hibák viszont öröklődnek, ezért kell velük törődni. A ménnek 40, a kancának 36 foga van (a kancának a szemfoga általában hiányzik).

A ló fogképlete:

3 3 1 3      3 1 3 3
3 3 1 3      3 1 3 3

A kormeghatározáshoz csak az alsó fogsor, az állkapocs metszőfogainak állapotát vizsgáljuk. Az 1. ábra az állkapocscsont fogait, azok helyeződését mutatja. Az előzápfogak előtt (méneknél és herélteknél a szemfogak mögött) van a foghíjas szél, a hordozószél. Erre fekszik fel a zabla vasa.

A metszőfogak elnevezése: Középen helyezkedik el a l1 a fogófog, majd az l2 a középfog, és az I3 a szegletfog. A csikó fogai más alakúak, mint a teljes korú lófogak (lásd 2. ábra). A csikófog nyakalt, több apró barázda van az ajaki felületén, fehér színű. A lófog egyenletesebb lefutású, egy mély barázda fut rajta végig, sárga színű.

A csikófog kihasadása, kopása, váltása, a lófogak sorba növése, kopása azok a jelek, amelyeket figyelni kell. Ezeken kívül mind a csikó-, mind a lófogon van egy betüremkedéses mélyedés, a kupa, amelyen a fogszövet rétegei éppen fordítva helyezkednek el, mint a fog oldalsó felületén: középütt van a sötétebb cementállomány, és ezt körülveszi a világosabb zománcállomány, a gyökérnyakcsatorna dentinnel (sötétebb színű) kitöltött íve, a kupa előtt, illetve annak elkopása után a kupanyomtól kifelé az ajaki felület felé széles csík-képpen helyezkedik el.

Kísérjük figyelemmel, hogy az említett jelek miképpen jellemzik az egyes korokat. Az újszülött csikónak kihasad a fogófoga 3-14 napos korban, a középfoga 3-6 hetes korban és a szegletfoga 5-9 hónapos korban.

A csikófogon a kupa 3-4 mm mély s ahogy kopik a rágófelület, úgy eltűnik a kupa: a fogófogról IV2 éves, a középfogról 1% éves és a szegletfogról 2 éves korban. A csikó tejfoga állandó fogra váltódik: fogófog 21/2) középfog 31/2, szegletfog 4 V2 éves korban. Mindegyik kiváltott fog fél év alatt sorba nő és ismét fél év múlva ajaki felülete kopni kezd.

A kupa a lófogon 6 mm mély és évente 2 mm-t kopik. A kupa eltűnik a fogófogról a ló 6 éves, a középfogról 7 éves, a szegletfogról 8 éves korában. A kupanyom alakja a rágófelületen: 8-9 éves korban ovális, 10-12 éves korban szegletes és 13-14 éves korban pontszerű. A magnyom barna sávként jelenik meg a kupanyom előtt 6 éves kortól. Hoszszantovális 10 éves korig, ovális alakú 11-14 év között és 15-17 év között kerek, ezután háromszögletes, illetve négyszögletes.

Az említettek ellenőrzésére jó tudni, hogy:

– a metszőfogak rágólapjának alakja a fog kopásával változik: 12 éves korig harántovális, 17 éves korig kerek, ezután háromszögletes, és 20 év után hoszszantovális formát mutat, hosszúak a fogak, nagy vízérrel,
– a metszőfogak által képzett ív 10 évnél fiatalabb lovakon félhold alakú s ezután egyre nyitottabb ívelésű lesz,
– a metszőfogak fiatal korban harapófogószerűen zárnak, idősebb korban laposfogó módjára egymáshoz térnek.

A szabálytalan fogzáródás esetében (pontyfog, amikor a felső metszőfogsor áll előrébb, csukafog, amikor az alsó metszőfogsor áll előrébb, keresztező fogsor, karórágás) ne próbáljunk a fogak alapján állást foglalni, mert az biztosan helytelen eredményt ad.

A szegletfogak sem annyira megbízható kormeghatározási jelek, mint a többi. Általában az tanácsolható, hogy ne csak egy jel alapján ítéljünk, hanem többet vegyünk figyelembe. Ez a gyakorlat óv meg bennünket a tévedésektől és a hamisításoktól is. Például kupát lehet a rágólapra égetni, de a kupát szegélyező cementet és világosabb zománcállományt már nem lehet hamisítani.

Dr. Ócsag Imre: A gazdasági ló (Gazda Kiadó)

Egy fiatal nő álma kijutni az Északi-sarkra kutyaszánt hajtani, most Te is segíthetsz, hogy elérje!

Mutka, a fotogén dán dog mosolyt csal az arcodra!