Fontos a megfelelő adagolás.

Az abraktakarmányokat nagyon szereti a ló, a csikó. Ha tehetné, szinte egész táplálóanyag-szükségletét ezekből fedezné. Ez viszont drága és nem is egészséges megoldás lenne.

Az abrakból, melaszból bezabál a ló, savós patairha-gyulladást kaphat. Sohase bízzuk a lóra, a csikóra az abrakfogyasztás mérvét, hanem az abrakot mindig adagolva etessük. Az abrakadag nagyságának megállapításában a következő meggondolások vezessenek bennünket:

 • az abrak drága takarmány,
 • szállítással tudjuk a felhasználás helyére juttatni, ez még tovább drágítja,
 • bizonyos rendszabályok betartása mellett lehet etetni.

Az abrak drága takarmány, mert egységnyi energiát drágábban tudunk vele az állatba juttatni (ez a szabály a fűevő állatok esetében áll fenn).

Vagy termesztett abraktakarmányokat etetünk, vagy készített abraktakarmányokat, amelyeket takarmánygyárak, keverőüzemek állítanak elő. Gyakorta kettős fuvar (oda-vissza fuvar) költsége terheli őket.

Etetett adagjukat mindig az állat korához, munkahasználati tulajdonságához alakítva állapítsuk meg. Egyedileg és lekötve etessük.
Az abraktakarmányok előnyei:

 • speciális táplálóanyag-juttatására igen alkalmasak,
 • kis teriméjűek, nem okoznak nagy holt súlyt,
 • az egygyomrú ló jól ki tudja használni ezeket,
 • gyorsabban emészthetők.

Összevetve az abraktakarmány-etetés előnyét és hátrányát, szabályképpen a következőket állapíthatjuk meg:

 1. Az abrak a lónak jó takarmánya, amelyet bizonyos célból, bizonyos esetben kell adni.
 2. A csikó kora, a ló használata előír, meghatároz bizonyos minőségi és mennyiségi abraketetést.
 3. A szükség is beleszólhat az abrak adagjának a nagyságába.

A ló, a csikó fejadagjának összeállítását sohasem úgy kezdjük, hogy adunk abrakból bizonyos mennyiséget, hanem úgy, hogy adjunk zöldtakarmányt, télen szénát és egyebet, s végül speciális célból vagy szükségből még adunk meghatározott mennyiségű abrakot is. A csikóikkal fiatalabb korban nem tudunk olyan tömegű legelőfüvet, szénát elfogyasztatni, amely fedezné táplálóanyag-szükségletüket. Részükre tehát kevesebb vagy több abrakot kell adni.

Az állandó nehéz munkavégzés ugyancsak megköveteli a koncentrált energiatartalmú abrak etetését. Az is előfordulhat, hogy nincs elegendő zöldtakarmány, vagy annyira rossz a széna (ázott, kilúgozott, földes), hogy a táplálóanyag jelentős részét – szalmafélék mellett – abrakkal kell pótolni. Ez a szükséghelyzet igen természetellenes, s emellett még nagyon drága is, ezért csak elkerülhetetlen helyzetekben alkalmazzuk.

A lóval, csikóval etethető abrakokat három csoportba soroljuk:

 • szemestermények,
 • malomipari takarmányok,
 • tápok.

Dr. Ócsag Imre: A gazdasági ló (Gazda Kiadó)