Kényelmesen ülünk és a táj csak úgy suhan előttünk, a hajunk lobog a szélben. Mi ez, ha nem a szabadság érzése és ki ne szeretne így utazni?

Azonban a mókának hamar vége szakadhat, hiszen balesetveszélyes! Az autóban utazáskor épp úgy, mint nekünk, kedvenceinknek is be kell tartaniuk számos szabályt.

A járműből nem lóghat ki senki és semmi. Az autóban utazókat pedig rögzíteni kell vagy olyan helyen szállítani, ahol ütközés esetén nem csapódhat neki senkinek.

Az érvényben lévő KRESZ ide vonatkozó rendelkezése egyébként így szól:

“A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány:

a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;
b) a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;
c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;
d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;
e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;
f) magassága – a jármű magasságával együtt – a négy métert ne haladja meg;
g) a járművön, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.”

Kisebb testű kutyák, de ugyanígy cicák vagy nyuszik számára is a legmegfelelőbb a kisállatszállító doboz, melyet az autóban elhelyezve például biztonsági övvel könnyedén rögzíthetünk. Nagyobb testű kutyák szállítása történhet a csomagtartóban – amennyiben az megfelelő méretű és kialakítású – illetve az utastérben, ahol biztonságiöv-csattal ellátott hám segítségével ugyanúgy bekötjük, mint magunkat.

Persze jó érzés a szabadon suhanás, de inkább érjünk célba mindannyian, igaz?

Forrás: nkh.gov.hu